Luku

Käytävässä rullaten

Käytävää voi hyödyntää enemmän tilaa vaativissa toiminnoissa. Käytävätyöskentelyssä pitää huomioida äänenkäyttö, sillä käytävän varrella voi olla muita luokkia, joissa opiskellaan. Tärkeää on se, että siellä toimitaan vastuullisesti. Opettajan tulee varmistaa paikan turvallisuus toiminnalle. Jos oppilaat oppivat jo esikoulussa ja ekaluokalla toimimaan eri tiloissa, osaavat he sen myöhemminkin.